Loading...
Zasady użytkowania aplikacji mobilnej „Tattoo Fest” oraz polityka prywatności2018-07-14T10:18:11+00:00

Zasady użytkowania

 1. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA udostępnia użytkownikom „Tattoo Fest” w formie aplikacji mobilnej, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS oraz Android
 2. Aplikacja „Tattoo Fest” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store oraz Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play)
 3. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA udostępnia użytkownikom aplikacji „Tattoo Fest” poszczególne wydania, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:
  – w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
  – w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej).
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) lub przeniesiony na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
  Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

Polityka prywatności

 1. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA z siedzibą w Krakowie (31-024), ul. Szpitalna 20-22/s5, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy „Tattoo Fest” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store i Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA oświadcza, iż zamówienie prenumeraty „Tattoo Fest” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA nie będzie również wykorzystywać jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań „Tattoo Fest” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play. RADOSŁAW BŁASZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOALICJA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play.

Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń tatuatorskich w Europie

ZAPRASZAMY

Studio tatuażu w Krakowie
Dwie lokalizacje 28 artystów

ZAPRASZAMY

Zapraszamy
do Naszego sklepu

ZAPRASZAMY